Soundbkk.com by TARAPAT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธราพัฒน์
454 ซอย สุขุมวิท 54 (รัตนพราหมณ์)
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103536029603

งานระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงรถประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงห้องเรียน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการ ครบวงจร ตั้งแต่ สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำ อย่างเป็นทางการ