ผลงานการติดตั้ง

Sound BKK ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ให้บริการ ด้านระบบเครื่องเสียง แบรนด์ชั้นนำ มานานกว่า 20 ปี ขอขอบพระคุณ ท่านลูกค้าทุกท่าน รวมถึง โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม  องค์กร เอกชน หน่วยงานของรัฐ ที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการจากเรา …. ขอขอบพระคุณ