หมวดหมู่สินค้า

Power Amp เครื่องขยายเสียง

Showing 1–25 of 55 results

Sale!

TT-208-AS Program Timer

TT-208   Program Timer The TT-208 is a weekly program t ... Read more

฿20,197.00
Sale!

SS-2010 Speaker Selector 10 Zones BGM & 10 Zo

SS-2010   Speaker Selector 10 Zones BGM & 10 Zone p ... Read more

฿13,771.00
Sale!

SS-1010R Speaker Selector 10 Zones BGM

SS-1010R   Speaker Selector 10 Zones BGM TOA Speaker Se ... Read more

฿14,021.00
Sale!

SS-021B Speaker Selector 10 Zones

SS-021B  Speaker Selector 10 Zones The SS-021B is a spe ... Read more

฿15,440.00
Sale!

RU-2002 Amplifier Control Unit (PM-660D)

RU-2002   Amplifier Control Unit (PM-660D) The RU-2002 ... Read more

฿8,847.00
Sale!

RU-2001 Amplifier Control Unit (PM-660D)

RU-2001   Amplifier Control Unit (PM-660D) The RU-2001 ... Read more

฿5,675.00
Sale!

PP-025B Pre Amplifier Panel, 8 input

PP-025B   Pre Amplifier Panel, 8 input The PP-025B oper ... Read more

฿21,700.00
Sale!

P-3248D-AS Digital PA Amplifier

P-3248D-AS      Digital PA Amplifier P-3248D is a high ... Read more

฿16,275.00
Sale!

P-2240 H Booster Amplifier 240W

P-2240 H     Booster Amplifier 240W The P-2240 is a hig ... Read more

฿13,604.00
Sale!

M-633D Digital Stereo Mixer 12 input

M-633D   Digital Stereo Mixer 12 input The M-633D is a ... Read more

฿70,091.00
Sale!

MM-700F Matrix Pre-Amplifier

MM-700F   Matrix Pre-Amplifier The MM-700F matrix pre-a ... Read more

฿41,730.00
Sale!

MA-725F Matrix Amplifier 250W x 4

MA-725F   Matrix Amplifier 250W x 4 TOA’s MA-725F matri ... Read more

฿70,941.00
Sale!

M-9000M2 CE Digital Matrix Mixer Pre-Amplifier

M-9000M2   Digital Matrix Mixer  Pre-Amplifier The M-90 ... Read more

฿20,865.00
Sale!

GS-302 Garden Speaker 30W

GS-302   Garden Speaker 30W เป็นลำโพงในสวนที่สามารถใช้ง ... Read more

฿3,255.00
Sale!

FV-248PA Power Amplifier 480W

FV-248PA   Power Amplifier 480W เป็นพาวเวอร์แอมปลิไฟเออ ... Read more

฿28,209.00
Sale!

FV-224PA Power Amplifier 240W

FV-224PA    Power Amplifier 240W เป็นพาวเวอร์แอมปลิไฟเอ ... Read more

฿17,109.00
Sale!

FV-200RF Microphone Receiver Panel

FV-200RF   Microphone Receiver Panel เครื่องรับสัญญาณจา ... Read more

฿15,023.00
Sale!

FV-200PS DC Power Supply Panel

FV-200PS   DC Power Supply Panel เป็นอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ ... Read more

฿9,014.00
Sale!

FV-200PP Pre-Amplifier Mixer Panel

FV-200PP   Pre-Amplifier Mixer Panel เป็นพรีแอมพปลิไฟเอ ... Read more

฿15,023.00
Sale!

FV-200EV Emergency Message Panel

FV-200EV   Emergency Message Panel เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การ ... Read more

฿23,786.00
Sale!

FV-200CA Amplifier Changeover Panel

FV-200CA   Amplifier Changeover Panel เป็นอุปกรณ์แสดงสถ ... Read more

฿10,015.00
Sale!

DA-500FH CE Multichannel Power Amplifier 500W x 4

DA-500FH   Multichannel Power Amplifier 500W x 4 เป็นพา ... Read more

฿83,460.00
Sale!

DA-250FH CE Multichannel Power Amplifier 250W x 4

DA-250FH   Multichannel Power Amplifier 250W x 4 เป็นพา ... Read more

฿55,918.00
Sale!

DA-250F CE Multichannel Power Amplifier 250W x 4 (

DA-250F   Multichannel Power Amplifier 250W x 4 (Bridge ... Read more

฿57,587.00